Sponsorbeleid

 

 

Shangrila Home (SH) is een vereniging zonder winstoogmerk die werkt voor het welzijn van kinderen in Nepal. De visie van de organizatie is dat elk kind recht heeft op bescherming, gezondheidszorg en educatie. De doelstellingen van de organizatie zijn het verschaffen van onderdak, educatie en gezondheidszorg aan kansarme kinderen en het reintegreren van deze doelgroep in de Nepalese maatschappij door lange en korte termijn opvang.

 

Om de organizatie op een dynamische en succesvolle manier te draaien, moet er een uitgebreide fondsenwerving gedaan worden. Onze sponsors vormen de levensader van onze organizatie en wij zijn hen uitermate dankbaar voor hun medewerking. Gezien de belangrijkheid van allen die ons financieel steunen, werd dit Sponsor Beleid opgesteld met als doel het bewaren van transparantie en duidelijkheid in verband met onze gedragscode.

 

Elk kind dat in SH wordt opgenomen, is kansarm. Vanaf het moment dat ze begunstigde worden van onze organizatie is het onze bedoeling daar iets aan te doen. Wij willen hen een gelukkige jeugd geven met veel liefde en goede zorg, hen sociaal rehabiliteren, en hen uiteindelijk reintegreren in de Nepalese maatschappij door middel van educatie. We runnen een lange-termijn opvangtehuis, een schoolsponsoring programma voor kinderen die geen risico lopen in hun thuis-situatie, en een rehabilitatie-reintegratie programma voor straat-adolescenten met counseling, bezigheids therapie, alfabetisatie klassen en korte-termijn beroepsopleidingen.

 

Alle bijdragen ontvangen op één van onze project-rekeningen zullen integraal in Nepal gebruikt worden waar en hoe het meest noodzakelijk/ dringend/ geschikt om onze programma’s te draaien en te beheren. Het vastgestelde maandelijkse bedrag voor een kind-sponsoring is een berekend gemiddelde, nodig om het lange-termijn opvangtehuis en het schoolsponsoring programma op een duurzame manier te onderhouden. Een verantwoording van het gespendeerde bedrag zal gegeven worden indien gevraagd, en in dat geval rekenen wij op het vertrouwen en begrip van onze sponsors om te aanvaarden dat het uitgegeven werd waar nodig.

 

Voor het lange-termijn opvangtehuis en het schoolsponsoring programma specifiek werken we met kind-sponsoring; een sponsor die een bijdrage stort voor een bepaald kind. De hierop volgende gedragscode is ontworpen voor dit bepaald type van sponsoring.

 

Gedragscode:

-         De kinderen zijn heel erg blij en opgewonden om één, twee, of meerdere ‘meters’ en ‘peters’ te hebben en communiceren graag met hen. De basis communicatie die wij van hen verwachten, is een brief/tekening 2 keer per jaar: één keer rond kerstmis, en één keer rond juni.

-         Daar bovenop hebben de oudere kinderen toegang tot internet en onder toezicht kunnen ze communiceren met hun sponsors via de sociale media, als ze dit willen en als dit soort contact ook gewenst is door de sponsor.

-         Er zijn echter een aantal beperkingen voor de begunstigden van SH:

o    Een SH begunstigde mag zijn/haar sponsor nooit om een geschenk of persoonlijke financiele bijdrage vragen. Als hij/zij dat toch zou doen, dan verwachten wij dat de sponsor daar niet zal op ingaan en zelfs het bestuur van SH op de hoogte brengt.

o    Een SH begunstigde mag zijn/haar sponsor niet uitndodigen om op bezoek te gaan bij zijn/haar familie thuis.

-         Beperkingen voor de sponsors: wij vragen onze sponsors:

o    Het kind niet aan te moedigen om geschenken te vragen

o    Het kind niet uit te nodigen in uw thuisland

o    Geen overeenkomsten/plannen te maken met het kind zonder medeweten van het bestuur van SH.

o    Geen beloftes te maken die tegen de eerder genoemde doelstellingen van de organizatie in gaan.

-         Elke sponsor die beslist een bezoekje te brengen aan SH en het bestuur daarvan op de hoogte stelt, is natuurlijk altijd meer dan welkom en zal een uitgebreide rondleiding krijgen met een voorstelling van onze programma’s. Indien u enige kledij, schoeisel, speelgoed, sport artikelen, eerste-hulp, handdoeken, school- en kunstmateriaal meebrengt voor algemeen gebruik, dan wordt dit uiteraard ten zeerste geapprecieerd, hoewel dit van de organizatie uit absoluut niet van u wordt verwacht. Al dit soort dingen kan door ons ten gepaste tijde worden verdeeld onder de kinderen. Indien u een klein geschenkje meebrengt voor uw sponsor kind, dan wordt dit wederom ten zeerste geapprecieerd, en het kind zal blij zijn met de extra aandacht.

-         We vragen echter aan al onze bezoekende sponsors:

o    Geen dure geschenken aan hun sponsor kinderen te geven die geen van de andere kinderen ooit zou kunnen verkrijgen.

o    Geen geld rechtstreeks aan de kinderen te geven. Als u hen geld wil geven om zelf iets mee te kopen, dan kan dit aan het locale management worden gegeven, en wordt het onmiddellijk op hun ‘spaarboekje’ gezet, zodat het kind in kwestie het kan afhalen wanneer hij/zij iets wil gaan kopen, om daarna de rekening binnen te brengen. De jongere kinderen worden steeds vergezeld door een medewerker tijdens het shoppen.

o    Nooit op eigen houtje de door hen meegebrachte spullen voor algemeen gebruik uit te delen aan onze kinderen. We organizeren zelf de distributie op bepaalde tijdstippen (kledij geven we bijvoorbeeld twee keer per jaar).

o    Nooit afspraken te maken met de kinderen zonder toestemming van het bestuur.

o    Te accepteren dat in het geval van een uitstapje de jongere kinderen steeds begeleid moeten worden door één van onze medewerkers, en de oudere kinderen tenminste door één van hun vrienden, en dat elk uitstapje wordt gelimiteerd tot maximum één dag, vanaf een afgesproken tijdstip tot een afgesproken tijdstip.

o    Niet van het kind te verwachten u mee te nemen naar hun familie (in het geval ze nog familie hebben), omdat dit valse verwachtingen en misverstanden tot gevolg kan hebben.

o    Niet van de oudere kinderen te verwachten dat ze zouden optreden als stadsgids of tour-gids en niet van hen te verwachten dat ze u zouden begeleiden op trips van meerdere dagen.

o    Het bestuur op de hoogte te brengen indien er ongepaste vragen of voorstellen worden gemaakt door het kind zelf.

o    Geen zwaar emotioneel geladen sfeer uit te lokken die de relatie tussen kind en sponsor uit evenwicht kan brengen.

o    Om de privacy van onze begunstigden te respecteren vragen wij onze sponsors en sympathisanten om geen afbeeldingen/ filmpjes van onze kinderen of personeel op sociale media te publiceren. U kan dit wel doen via de Shangrila home facebook pagina mits toestemming van de werkgroep

 

 

Deze gedragscode werd geinstalleerd om de organizatie toe te laten een gezond evenwicht te bewaren tussen alle begunstigden onderling, en een goede, eerlijke, direkte en open relatie tussen de lokale medewerkers en begunstigden, zodat de uiteindelijke doelstelling van reintegratie van de begunstigde in de Nepalese maatschappij behaald kan worden.

 

Tenslotte willen alle bestuursleden, het locale management, alle medewerkers en alle begunstigden al onze sponsors uit de grond van ons hart bedanken om onze organizatie, Shangrila Home, de kans te geven al onze projecten succesvol te draaien en onze missie te vervullen.

Pagina bewerken

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.

Ok