Externe schools ponsoring - external school sponsoring

Thuis wonen maar toch naar school - Living at home but still going to school

Er zijn in Nepal  veel kansarme kinderen die wel een liefdevolle thuis hebben.  Zij hebben nog 1 of beide ouders en er wordt voor hen gezorgd. Zij zouden zonder problemen in die thuissituatie kunnen blijven als ze de kans zouden krijgen om naar school te gaan.
Daarom zijn wij begonnen met het 'externe schoolsponsoring'-project.We werken samen met scholen in de buurt van Shangrila Home en betalen daar rechtstreeks de schoolgelden en het schoolmateriaal. De uniformen worden gemaakt in ons eigen naaiatelier. De vorderingen van de kinderen worden rechtstreeks tussen ons en de verantwoordelijken van die scholen besproken.
Ondertussen zijn er dankzij dit initiatief al heel wat kinderen die naar school gaan en toch bij hun ouders kunnen blijven wonen.
Dit project willen we graag in de nabije toekomst nog verder uitbreiden

De schoolkosten voor één kind bedragen 15€ per maand.

In sommige omstandigheden, meestal als het om een één-ouder-gezin gaat, nemen we de kinderen in dagopvang zodat de ouder tijdens de dag kan gaan werken en de kinderen 's avonds weer oppikt. Deze kinderen slapen enkel thuis, voor de rest wordt door ons gezorgd. Voor deze kinderen hebben we 90€ per maand nodig (15€ voor school en 75€ voor de opvang bij ons)

In Nepal there are many underprivileged children who do have either one or two parents who are loving and caring, and for whom it is safe to live within their family environment. But sending those children to school can be a major challenge for the parents.

That’s why we started up our external school sponsoring program. We collaborate with school in the neighborhood and pay the monthly fees and other school expenses directly to them. The school uniforms are sewn in our own tailoring workshop. We follow up on the children’s progress directly with the school management.

Thanks to this initiative there are already quite a number of children who can go to school and still stay with their family. We would like to expand this program in the near future. The monthly contribution we need for one child is 15€.

In some circumstances, usually if it concerns a one-parent-situation, we take the children into day-care so that the parents can go working and pick-up their children in the evening. The children sleep at home but we provide all the rest. For these children we need 90€ monthly (15 for school and 75 for the rest of the accommodation we provide)

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Ok